C4gym广州惊奇电子科技有限公司

C4gym校园智慧体育

智能足球训练系统

智能标志桶清单列表

作者:C4gym时间:2022-01-08

智能标志桶清单列表

包含设备:

 名称                           数量

智能标志桶          20

控制主机                   1

C4X1操作软件平台   1

10接口多功能充电器    2

C4X1便携箱           1

IOS平板电脑           1


资料下载:


智能标志桶系统清单.docx

热门标签:

智能足球训练系统

相关推荐