C4gym广州惊奇电子科技有限公司

C4gym校园智慧体育

光电训练系统教案

C4gym广州惊奇第四期03-交替前后手站姿支撑

作者:C4gym时间:2021-10-28

课程名称:交替前后手站姿支撑

动作:离墙面一臂距离,身体前倾并用手支撑在亮灯地板中心区域,灯光变换区域,然后双手发力推回直立站姿,重复以上动作。

注意:离墙面距离不得大于自身一臂长度。

锻炼部位:腿部、下腹

交替前后手站姿支撑,你学会了吗,快来跟着视频练习起来~

热门标签: 可锻炼腿部、下腹 交替前后手站姿支撑

课堂教案

相关推荐